Contributii sociale obligatorii

1

Legea nr. 571/2003 Codul fiscal : Extras, "TITLUL IX^2, Contributii sociale obligatorii

2

Contributii sociale obligatorii 2011 - Norme de aplicare

 

3

Precizari ANAF—DECLARAŢIA  PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE - FORMULAR 112

4

Ghid privind declararea si plata contributiilor sociale de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri

 

5

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale din Romania

6

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din activitati comerciale din Romania

7

Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
8
Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole , silvicultura si piscicultura

Casetă text:    Contributii sociale obligatorii