Next

Casetă text:    Formare profesională

Formare profesională

1

Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată - MO nr. 711/2002- forma actualizata

 

Norme si proceduri de aplicare a Ordonanţei nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

1

Ordin nr. 143/17.02.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 3381/05.03.2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.O. nr. 173/17.03.2010)

 

2

Ordin nr. 232/24.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.3.323/03.03.2009 al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 (M.O. nr. 159/16.03.2009)

 

3

Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - MO nr.346/2003 – forma actualizata

 

4

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - MO nr.774/2003 – forma actualizata

 

5

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor - MO nr.774/2003

 

6

Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - MO nr.903/2004