Casetă text:    Mobilitatea forţei de muncă

Mobilitatea forţei de muncă

Legislatie comunitara

1

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor Ón cadrul Comunităţii; EMITENT: Consiliul

 

2

Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului - completat cu decizii ale Curţii Europene de Justiţie

 

3

DIRECTIVA 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general Ón favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă; EMITENT: Consiliul

 

4

DIRECTIVA 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale; EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

 

5

REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială Ón raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează Ón cadrul Comunităţii; EMITENT: Consiliul

 

6

REGULAMENTUL (CEE) NR. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială Ón raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează Ón interiorul Comunităţii; EMITENT: Consiliul

 

7

REGULAMENTUL (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie; EMITENT: Consiliul

 

8

REGULAMENTUL (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială Ón raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi cu familiile acestora care se deplasează Ón cadrul Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE)

EMITENT:Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

 

9

REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia)

EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul