Casetă text:    Mobilitatea forţei de muncă

Mobilitatea forţei de muncă

Legislatie interna

1

ORDIN nr. 57 din 11 februarie 2008 al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor de somaj - MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 21 februarie 2008

 

2

Ordin nr. 634/14.10.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative, nr. 2119/21.11.2008 al ministrului afacerilor externe, nr. 823/29.10.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, nr. 6043/27.11.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi nr. 1816/30.10.2008 al ministrului sănătăţii publice pentru punerea īn aplicare a prevederilor deciziei consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre īn domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/ce)  (M.O. nr. 872/23.12.2008)

 

3

Ordin nr. 392/24.01.2008 al ministrului internelor şi reformei administrative şi nr. 613/24.09.2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din romānia (M.O. nr. 718/22.10.2008)

 

4

Ordonanţă de urgenţă nr.56 din 20 iunie 2007 privind īncadrarea īn munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romāniei

 

5

Ordonanţă de urgenţă nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strainilor īn Romānia*** republicata;

 

6

Ordonanţă de urgenţă nr.102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul Romāniei a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 

7

Ordonanţă  nr.44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobāndit o forma de protecţie sau un drept de şedere īn Romānia, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 

8

Lege nr.200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia

 

9

Lege nr. 9 din 1 martie 2011 pentru modificarea Legii nr. 200 /2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania

 

10

Lege nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor romāni īn strainatate