Next

antet Casetă text:    Ocuparea forţei de muncă

Ocuparea forţei de muncă

1

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.103/2002 – forma actualizata

 

Norme si proceduri de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

1

Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 - MO nr.181/2002forma actualizata 2016

 

2

Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora - MO nr.310/2002forma actualizata 2016

 

3

Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora - MO nr.224/2002

 

4

Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - MO nr.224/2002forma actualizata 2011 – forma actualizata

 

5

Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO nr. 741/2002

 

6

Ordinul nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională - MO nr.725/2004

 

7

Hotărârea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO nr.558/2004

 

8

Norme metodologice comune ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Băncii Naţionale a României nr. 2560/6/2004 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice - MO nr.706/2004

 

9

Ordinul nr. 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru al contractelor încheiate între beneficiarii de credite, respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti - MO nr.742/2004