1
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - forma actualizata
2
Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională ***Republicată - M.O. nr. 294/06.05.2009forma actualizata-
3
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă de muncă
4
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pt absolventii de invatamant superior
5
Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor - MO nr. 217/2007
6 Legea nr/176/2018 privind internshipul
7
Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale - MO nr.453/2006forma actualizata
8 Legea 270/2017- Legea prevenirii
9 Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca
10 Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca
11 Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale - MO nr. 1042/2006forma actualizata 2011
12
Ordonanţa nr.2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
13
Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – M.O. nr.958/2006forma actualizata
14
Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 - MO nr.181/2002forma actualizata
15
Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora - MO nr.310/2002forma actualizata
16
Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora - MO nr.224/2002
17
Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj - MO nr. 741/2002
18
Hotărârea Guvernului nr. 855/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
19
Hotărârea Guvernului nr.473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior
20
Hotărârea Guvernului nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
21
Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncăforma actualizata
22
Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (MO 1038/2006)forma actualizata
23
Hotărârea Guvernului nr. 492/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 - MO nr. 380/2007
24 Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere
25
Ordinul nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională - MO nr.725/2004
26
Ordinul nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare - MO nr.725/2004forma actualizata
27
Ordin nr. 342/14.04.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.O. nr. 266/23.04.2009)
28
Ordinul nr.186/2068/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul a acestora - MO nr. 323/2002
29
Ordinul nr.85/2002 al preşedintelui ANOFM privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj - MO nr. 181/2002forma actualizata
30
Ordin nr.271/05.06.2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, responsabilă la nivel naţional pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007 (M.O. nr. 471/26.06.2008)

Casetă text:    Formare profesională