ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

 

Acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca in temeiul HG nr. 277/2002 modificata si completata prin HG nr. 1122/2010

Serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, denumite servicii de ocupare constau in :

 1. Sevicii de informare si consiliere ;
 2. Servicii de mediere a muncii pe piata interna.

Se supun acreditarii :

 1. Furnizorii de servicii de ocupare din Romania
 2. Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale UE si SEE pentru care, conform legislatiei statului de provenienta nu a fost necesara obtinerea unei acreditari in cazul prestarii activitatii lor in Romania.

Se supun procedurii de notificare :

 1. Furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale UE si SEE acreditate in tara lor de provenienta
 2. Furnizorii de servicii de ocupare care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei.

Criteriile de acreditare :

 1. Sa aiba prevazut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicita acreditarea
 2. Sa aiba baza materiala pentru :

=evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale
= efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor inn cautarea unui loc de munca
= instruire inn tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii
= mediere electronica

 1. Cel putin 25% din personalul cu atributiin in prestarea serviciilor de ocupare sa aiba studii superioare in una dintre specialitatile : psihologie, pedagogie, drept, consiliere precum si experienta de minim 3 ani in domeniul seviciului pentru care se solicita acreditarea.

Documentatia necesara :

 1. Documentele ce se depun de catre furnizorii de servicii de ocupare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul in vederea acreditarii :
 2. Cerere insotita de urmatoarele documente :
 3. Documente care dovedesc inregistrarea, in copie certificata de furnizor, dupa caz :

a)autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente ;
b) certificat de inregistrare emis de registrul Comertului ;
c) certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.


2. actul constitutiv din care sa rezulte ca obiectul de activitate cuprinde serviciul pentru care se solicita acreditarea, in copie certificata de furnizor ;


3. Documente care atesta eligibilitatea :


a) acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, din care sa rezulte ca acesta nu a savarsit infractiuni in Romania sau, dupa caz, in statul de provenienta in legatura cu serviciile de ocupare pe care le presteaza ;
b) acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca acesta nu se afla in Romania sau in statul de provenienta in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate ori restrictii asupra acestora, nu exista hotarari judecatoresti definitive de condamnare in legatura cu incalcarea legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare sau ca nu se afla in situatii similare reglementate de lege.


4. Documente care dovedesc capacitatea tehnica sau manageriala :


a) documente care atesta situatia juridica a spatiului inn care presteaza serviciul pentru care solicita acreditarea, in copie certificata de furnizor.
b) declaratie care contine informatii privind baza materiala prevazuta la art. 3 lit. B, inclusiv dotarile specifice, echipamentul tehnic si alte mijloace fixe pe care se anhajeaza sa le utilizeze pentru realizarea serviciului pentru care solicita acreditarea ;
c) declaratie care contine informatii privind descrierea serviciului oferit, respectiv modul de organizare si obiectivele stabilite, grupurile tinta, asigurarea cu personal de specialtitate ;
d) documente care atesta indeplinirea conditiilor  prevazute la art. 3 lit. C, in copie certificata de furnizor. Experienta se atesta prin CV model european. (n.n. act identitate, act studii, act de incadrare in munca, CV-model european).


5. Dovada achitarii taxei de acreditare (Conform Ordinului MMFPS nr. 986/2011 pentru anul 2011 cuantumul taxei este de 345,94 lei pentru fiecare serviciu prestat).

Acreditarea se acorda pe perioada nedeterminata.

 1. Documente care se depun de furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale UE si SEE acreditati in statele de provenienta in termen de 5 zile de la data emiterii documentului prin care se atesata stabilirea cu caracter permanent in Romania - notificare :
 2. Anexa 1 la HG nr. 277/2002 modificata si completata prin HG nr. 1122/2010 insotita de urmatoarele documente ;
 3. Documentul care atesta acreditarea in statul de provenienta, in copie certificata de furnizor, insotit de o traducere in lb. romana ;
 4. Certificat de cazier judiciar eliberat de statul de stabilire, in copie certificata de furnizor, insotit de o traducere in lb. romana ;
 5. Certificat de cazier fiscal eliberat de statul de stabilire, in copie certificata de furnizor, insotit de o traducere in lb. romana ;
 6. Actul de inregistrare la Reg. Com ;
 7. Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca nu se afla in statul de provenienta in insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate ori restrictii asupra acestora, nu exista hotarari judecatoresti definitive de condamnare in legatura cu incalcarea  legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare sau ca nu se afla in situatii similare reglementate de lege.

 

C. Documente care se depun de furnizorii de servicii de ocupare care intentioneaza sa presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul Romaniei cu 5 zile lucratoare anterior inceperii activitatii-notificare :

 1. Anexa 2 la HG nr. 277/2002 modificata si completata prin HG nr. 1122/2010 insotita de urmatoarele documente ;
 2. Documentul prin care se face dovada stabilirii in unul dintre statele membre ale UE sau SEE ;
 3. Documentul care atesta acreditarea in statul membru de stabilire in copie certificata de furnizor, insotit de o traducere in lb. romana ;
 4. Certificat de cazier judiciar eliberat de statul membru de stabilire, in copie certificata de furnizor, insotit de o traducere in lb. romana ;
 5. Certificat de cazier fiscal eliberat de statul membru de stabilire, in copie certificata de furnizor, insotit de o traducere in lb. romana ;
 6. Acte doveditoare sau declaratie pe propria raspundere a furnizorului, care sa ateste ca nu se afla in statul de provenienta in insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile prin care asigura acordarea serviciilor de ocupare suspendate ori restrictii asupra acestora, nu exista hotarari judecatoresti definitive de condamnare in legatura cu incalcarea  legislatiei privind prestarea serviciilor de ocupare sau ca nu se afla in situatii similare reglementate de lege.

 

In cazul nerespectarii criteriilor de acreditare si a obligatiilor prevazute la art. 8 din HG nr. 277/2002 acreditarea se suspenda sau se retrage si se sanctioneaza cu aamenda contraventionala dupa caz.