antet 2017

 

MUNCA IN ROMANIA


Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) este institutia abilitata sa elibereze documentele care atesta dreptul la munca al strainilor pe teritoriul Romaniei. Cetatenii straini care nu au cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene au dreptul la munca in Romania, cu respectarea unor conditii si obligatii legale care sunt prezentate in cadrul acestui capitol.

Dreptul la munca in Romania

Angajarea in munca

In situatia in care doriti sa veniti in Romania ca lucrator permanent, stagiar, sezonier, transfrontalier sau lucrator inalt calificat si nu faceti parte din categoria de cetateni straini care nu au nevoie de aviz de angajare (ex: membri de familie ai cetatenilor romani, persoane cu un drept de sedere pe termen lung in Romania, persoane cu o forma de protectie etc.) sau care deja se afla pe teritoriul tarii cu un alt scop al sederii care le da dreptul sa lucreze (ex: studenti, persoane venite in scopul reintregirii familiei), va trebui sa parcurgeti urmatoarele etape:

Avizul de angajare
Avizul de angajare este documentul oficial eliberat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, care atesta dreptul unui angajator de a incadra in munca un strain, pentru o anumita functie.  Aceasta inseamna ca, daca faceti parte din categoria de cetateni straini care au nevoie de un aviz de angajare si va schimbati functia, ocupatia sau angajatorul, aveti nevoie de un nou aviz de angajare.


Nu aveti nevoie de aviz de angajare daca:

Avizul de angajare se elibereaza in vederea admiterii pe teritoriul Romaniei si pentru prelungirea dreptului de sedere pe perioade de cel mult un an. Acesta va fi eliberat angajatorului, pe numele dumnevoastra, de catre IGI.


Aveti nevoie de aviz de angajare si daca:

Studentii, cetateni straini care au un permis de sedere in scop de studii au voie sa lucreze pe perioada studiilor, daca respecta programul redus – maxim 4 ore/zi, fara aviz de angajare.
Dupa finalizarea studiilor, daca fostul student este incadrat in munca, in specializarea studiilor absolvite, poate obtine o viza in scop de angajare fara a mai fi necesar sa paraseasca teritoriul Romaniei si fara achitarea taxei de catre angajator. IGI va elibera avizul de angajare ca lucrator permanent (norma intreaga) pe baza contractului de munca, fara sa mai ceara de la angajator documentele necesare eliberarii acestui tip de aviz.
Dupa finalizarea studiilor, daca fostul student este incadrat in munca, in specializarea studiilor absolvite, poate obtine o viza in scop de angajare fara a mai fi necesar sa paraseasca teritoriul Romaniei si fara achitarea taxei de catre angajator.
IGI va elibera avizul de angajare ca lucrator permanent (norma intreaga) pe baza contractului de munca, fara sa mai ceara de la angajator documentele necesare eliberarii acestui tip de aviz.

Tipurile de avize de angajare care pot fi eliberate angajatorilor in vederea angajarii in munca a strainilor sunt urmatoarele:

Avizul de angajare pentru lucratorii permanenti

Da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei firme straine. Contractul de munca poate fi prelungit, fara necesitatea obtinerii unui nou aviz de angajare, in situatia in care se mentin conditiile de angajare de la locul de munca respectiv.

Avizul de detasare pentru lucratorii detasati

Da dreptul titularului sa presteze munca, pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate. In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea.

Avizul de angajare pentru lucratorii sezonieri

Da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei cu un contract de munca pe o perioada determinata, pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni, contractul neputand fi prelungit.

Avizul de angajare pentru lucratorii stagiari

Da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru efectuarea unui stagiu in vederea obtinerii unei calificari profesionale. Stagiul are o durata determinata si nu poate fi prelungit.

Avizul de angajare pentru lucratorii transfrontalieri

Da dreptul titularului, cetatean al unui stat ce are frontiera comuna cu Romania si care locuieste in zona de frontiera a statului respectiv, sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada determinata sau nedeterminata, intr-o zona de frontiera.

Avizul de angajare pentru lucratorii inalt calificati

Da dreptul titularului sa fie incadrat in munca, pe baza unui contract de munca valabil, incheiat pe o perioada de cel putin un an, la o persoana juridica din Romania, pe un loc de munca inalt calificat. Contractul individual de munca pe perioada determinata se prelungeste fara obligativitatea obtinerii unui nou aviz de angajare.

Pentru eliberarea avizului de angajare trebuie indeplinite anumite conditii:

Conditii generale:

Conditii speciale pentru lucratorii permanenti:

 

La eliberarea avizului de angajare angajatorul trebuie sa plateasca:

Conditiile privind solicitarea avizului de angajare, analizarea cererii si eliberarea acestui document sunt detaliate in Ordonanta Guvernului nr. 25/2014.
Mai multe detalii si documentele necesare eliberarii fiecarui tip de aviz, pot fi gasite pe pagina de web a IGI , la adresa: http://igi.mai.gov.ro .
Cererea pentru eliberarea avizului de angajare se solutioneaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, termenul putand fi prelungit cu maxim 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulata de posesorul Cartii albastre a Uniunii Europene obtinuta intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii.

IMPORTANT! Cartea albastra a UE este documentul ce confera posesorului acestuia dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei in calitate de angajat, pe un loc de munca inalt calificat. Pentru obtinerea avizului de angajare pentru lucratorii inalt calificati, angajatorul va trebui sa-i asigure acestuia un salariu lunar/anual cu o valoare de cel putin 4 ori salariul mediu brut pe economie si va trebui sa depuna la dosar si documentele de studii, recunoscute de statul roman, care ii demonstreaza calificarea.
Avizul de angajare se anuleaza de catre IGI in urmatoarele situatii:

Pierderea, deteriorarea sau distrugerea avizului de angajare sau a permisului de sedere trebuie comunicata catre IGI in termen de 5 zile de la data constatarii pierderii.


Viza de lunga sedere pentru angajare in munca

Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se obtine in termen de 60 de zile de la eliberarea avizului de angajare, fiind acordata de catre ambasadele si consulatele Romaniei. Viza de lunga sedere vi se poate elibera, la cerere, pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri:

IMPORTANT: Taxa de viza este de 120 Euro si se va achita in statul in care faceti solicitarea, la misiunea diplomatica a Romaniei care va elibereaza viza.
Acest tip de viza va permite ca, odata ce ati intrat pe teritoriul Romaniei, sa solicitati prelungirea dreptului de sedere temporara si sa obtineti un permis de sedere.

Permisul unic
Daca vi s-a acordat sau vi s-a prelungit dreptul de sedere in Romania, IGI va elibereaza:

IMPORTANT! Conform legislatiei, orice cetatean strain, pe durata sederii in Romania, este obligat sa declare la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari care le-a acordat dreptul de sedere, orice modificare legata de angajarea sa in munca, respectiv daca s-a angajat sau daca si-a schimbat locul de munca. In cazul in care nu anuntati aceste modificari, este posibil sa primiti o amenda contraventionala.
Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei de valabilitate a permisului unic, incadrarea in munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine un nou aviz de angajare. Cererea pentru eliberarea unui nou aviz de angajare se va depune de noul angajator in termen de maxim 60 de zile de la data inregistrarii incetarii raportului de munca. In acest caz, desi isi schimba angajatorul, cetateanul strain va putea obtine un nou aviz de angajare, fara obligatia de a parasi teritoriul tarii.
ATENTIE! Daca a incetat contractul de munca cu angajatorul dumneavoastra, nu gasiti un nou loc de munca in termen de 60 de zile si nu indepliniti conditiile pentru a solicita ajutorul de somaj, vi se anuleaza avizul de angajare si va inceteaza si dreptul de sedere. In consecinta, va trebui sa parasiti teritoriul Romaniei si sa obtineti o noua viza pentru a va putea intoarce.
In cazul in care indepliniti conditiile legale si beneficiati de ajutor de somaj, dreptul de sedere va va fi prelungit pentru perioada in care primiti ajutor de somaj.

Detasarea

Aveti statutul de lucrator detasat atunci cand sunteti cetatean strain calificat, angajat al unei persoane juridice cu sediul in strainatate si desfasurati activitati pe teritoriul Romaniei in urmatoarele situatii:

Avizul de detasare se poate obtine de catre:

Avizul de angajare pentru lucratorii detasati va da dreptul sa lucrati pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina, la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate. Dreptul de sedere al strainilor detasati poate fi prelungit pentru perioada prevazuta in decizia de detasare, dar nu mai mult de un an intr-un interval de 5 ani.
Daca sunt incheiate acorduri, conventii sau intelegeri internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea.
Pentru ca un strain detasat sa-si desfasoare activitatea in Romania trebuie obtinuta viza de lunga sedere pentru detasare, identificata prin simbolul D/DT.
Viza de lunga sedere in scopul detasarii se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii. Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente: copia avizului de angajare eliberat de IGI; dovada mijloacelor de intretinere, asigurarea medicala etc.
Odata ajuns in Romania va trebui sa solicitati de la IGI eliberarea unui permis de sedere in scop de detasare. Cererea pentru eliberarea permisului de sedere se va depune cu minim 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii vizei.
Avizul de detasare se anuleaza de IGI in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea angajatorului sau a strainului ca urmare a incetarii perioadei pentru care a fost detasat in Romania.

Desfasurarea de activitati profesionale
Pentru desfasurarea de activitati profesionale vi se poate elibera, la cerere, viza de lunga sedere pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe intrari – daca aveti dreptul de a exercita profesii liberale pe teritoriul Romaniei, in baza unor legi speciale. Trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale este identificata prin simbolul D/AP. Taxa de viza, la data publicarii ghidului, este de 120 Euro si se achita in statul in care faceti solicitarea.

IMPORTANT! Daca doriti sa exercitati o profesie liberala pe teritoriul Romaniei, trebuie, pentru inceput, sa verificati daca aceasta este reglementata printr-o lege speciala.

De exemplu, conditiile in care arhitectii cetateni ai statelor terte pot dobandi drept de semnatura in Romania si pot cere inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor sunt stabilite doar, in conditii de reciprocitate, prin conventii incheiate de statul roman cu statele respective. Profesia de medic, medic dentist, farmacist se exercita, pe teritoriul Romaniei, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina/stomatologie/farmacie care sunt:

In plus, unele profesii se exercita pe teritoriul Romaniei doar de persoanele care sunt membre ale Ordinului profesionistilor din domeniul respectiv, pe baza certificatului de membru care atesta dreptul de practicare a profesiei respective. Exercitarea altor profesii, precum cea de traducator autorizat, consilier juridic sau psiholog este limitata strict la cetatenii romani si ai statelor UE si  SEE.
Dreptul de a accede la o profesie reglementata sau de a o exercita in Romania nu poate fi interzis daca solicitantul face dovada ca a exercitat cu norma intreaga aceasta profesie timp de 2 ani in ultimii 10 ani, anterior prestarii intr-un stat european in care respectiva profesie nu este reglementata, daca detine unul sau mai multe titluri de calificare profesionala acordate de o autoritate competenta dintr-un stat membru, care atesta ca s-a pregatit pentru exercitarea acestei profesii.
Pentru a verifica in ce conditii puteti exercita activitati profesionale in Romania este necesar sa consultati aceste legi, precum si procedurile de recunoastere a diplomelor si calificarilor. Mai multe detalii gasiti la: Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) (http://www.cnred.edu.ro/) si la Uniunea Profesiilor Liberale din Romania (UNPLR) (http://www.uplr.ro/principalr.html).

Desfasurarea de activitati economice si comerciale
La cerere, vi se poate elibera viza de lunga sedere pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe intrari, pentru:

Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice este identificata prin simbolul D/AE, iar cea pentru desfasurarea de activitati comerciale este identificata prin simbolul D/AC.
Pentru obtinerea vizei in vederea desfasurarii de activitati economice sau comerciale trebuie sa indepliniti o serie de conditii.