ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

 

Completarea veniturilor salariale


Completarea veniturilor salariale (conform art. 72 din legea 76)

 

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii.
Suma lunara mentionata, se acorda din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care persoanele beneficiare erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj.
Persoanele mentionate beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.
Nu beneficiaza de aceste drepturi banesti, persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata ca urmare a incadrarii in munca pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a modificarii prin act aditional a duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza.
De asemenea, nu beneficiaza de aceste drepturi banesti, persoanele care solicita acordarea lor dupa expirarea termenului de 60 de zile de la data incetarii dreptului la indemnizatie de somaj ca urmare a angajarii.

 

Acte necesare:


a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la norme;
b) instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca;
c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie;
d) document emis de angajator, din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;
e) copie dispozitie incetare plata indemnizatie de somaj;
f) un dosar cu sina.