ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76 /2002 somerii au obligatia sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare , respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta , in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical . In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare , persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate , in prima zi lucratoare.

Important

Perioada de supendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate de munca face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj in situatia in care nu este indeplinita obligatia anterior mentionata( deci nu se prelungeste ).

Anuntarea in scris in termenul de 24 de ore de la data acordarii concediului medical se va face de catre somer la registratura institutiei , prin fax, prin posta , sau prin mail la urmatoarele adrese :

- ALOFM PLOIESTI : tel: 0735786218 ; fax:0244571444 ; Email:ioana.serban@ph.anofm.ro

nicoleta.ciobanoiu@ph.anofm.ro

- ALOFM CAMPINA : tel: 0729830429 ; fax:0244376001; Email:liliana.vasile@phl.anofm.ro

- PUNCT DE LUCRU VALENII DE MUNTE : fax:0244280339;Email :nina.miclea@phl.anofm.ro

Modelul de instiintare : descarca aici

Cuantumul indemnizatiei
Cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale reprezinta produsul dintre un procent determinat si valoarea bazei de calcul, stabilite de lege.
1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca (ITM) cauzata de boala obisnuita reprezinta 75% din media veniturilor din ultimele 6 luni ce constituie baza de calcul a concediului medical (art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005).
Pentru stabilirea celor sase luni, calculul va incepe cu luna anterioara lunii de acordare a concediului medical.
2) Indemnizatia de boala poate reprezenta 100% din baza de calcul daca salariatul sufera de afectiuni grave, precum:
- tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, boala infecto-contagioasa din grupa A;
- urgenta medico-chirurgicala.
3) Cuantumul indemnizatiei de boala in cazul accidentelor de munca si al bolilor profesionale se stabileste prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul.
In aceste cazuri, legea nu cere indeplinirea conditiilor privind stagiul de cotizare, fiind vorba de o stare de sanatate care trebuie ocrotita in orice conditii, cu maximum de ajutor legal.
Baza de calcul a indemnizatiei
Reguli prevazute de O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata
Asadar, baza de calcul se constituie din ultimele 6 luni anterioare lunii de acordare a concediului pentru ITM pe baza carora s-a achitat CCIASS sau au fost realizate perioade asimilate stagiului de cotizare. Baza de calcul este utila pentru stabilirea mediei zilnice a indemnizatiei.
IMPORTANT!
Baza de calcul a indemnizatiei a fost plafonata prin raportare la un venit lunar maxim de 12 salarii minime brute pe tara la care se poate achita CCIASS, asa cum rezulta din prevederile art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata prin O.U.G. nr. 91/2006. In fapt, vom avea in vedere salariul minim brut pe tara garantat in plata.
Concret, plafonarea vizeaza si baza de calcul a contributiei lunare si se aplica incepand cu veniturile realizate din luna noiembrie 2006. |n prezent, suma plafon la care se raporteaza CCIASS si, implicit, si baza de calcul a unei indemnizatii este in valoare de 4.680 lei.
Iata cateva reguli de stabilire a bazei de calcul:


-baza de calcul se stabileste prin raportarea veniturilor la zilele lucrate pentru care s-a achitat CCIASS, din cele 6 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical;
IMPORTANT!
Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia nu poate fi mai mare decat numarul zilelor lucratoare stabilite, potrivit Codului muncii, corespunzatoare lunilor ce intra in baza de calcul.

- daca in calcul intra si perioade in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie pentru somaj, acestea reprezinta stagiu de cotizare, iar veniturile luate in considerare sunt chiar valorile indemnizatiei de somaj la care s-a calculat si s-a achitat contributia.

- daca salariatul nu a obtinut venituri in toate cele 6 luni, baza de calcul alcatuita in cazul bolilor obisnuite se poate restrange la lunile efective de venit realizat, dar nu mai putin de o luna pentru care s-a calculat CCIASS;


IMPORTANT!
Daca salariatul are stagiu de cotizare de o luna realizat, dar acesta nu se regaseste in cele 6 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical, nu se poate constitui baza de calcul.

- conditii speciale de stagiu, dar si de calcul sunt reglementate in cazul incapacitatii temporare de munca in urma unei urgente medico-chirurgicale, tuberculozei, SIDA, cancerului sau bolii infecto-contagioase din grupa A.

IMPORTANT!
In aceste situatii nu este necesar nici stagiul de cotizare anterior lunii de acordare a concediului medical si nici venituri realizate, la care sa se fi calculat/platit contributia.
Astfel, daca ITM intervine in prima luna de munca (neexistand o baza de calcul anterioara) vor fi luate in calcul veniturile negociate contractual si inca nerealizate.

-pentru situatiile in care in perioada celor 6 luni salariatul beneficiaza de indemnizatie pentru concedii medicale, la alcatuirea bazei de calcul se are in vedere valoarea acesteia care se va raporta la numarul de zilele (lucratoare) pentru care s-a platit indemnizatia;
-daca in baza de calcul intra perioade in care asiguratul a beneficiat de CCC, de pensie de invaliditate sau a urmat la zi si a absolvit cursurile unei facultati, veniturile luate in considerare pentru aceasta perioada sunt la nivelul salariului minim brut garantat in plata (in prezent 390 lei);
- indemnizatia pentru ITM se acorda pentru numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical.

Asa cum rezulta din instructiunile de completare a certificatelor medicale aprobate prin Ordinul nr. 233/125/2006, in certificatele medicale se inscrie numarul zilelor calendaristice incluzand prima si ultima zi de concediu medical.
Prin urmare, pentru stabilirea numarului zilelor efectiv indemnizate, este necesar sa identificati numarul zilelor lucratoare din luna. In acest scop, veti tine cont de prevederile Codului muncii referitoare la timpul de munca si timpul de odihna, dar si de cele ale CCM aplicabil.


SFATUL NOSTRU

Zilele indemnizate nu vor putea fi stabilite cu incalcarea dispozitiilor legale privind repausul saptamanal sau sarbatorile legale, ca drepturi minimale reglementate de Codul muncii.
In acelasi timp, daca prin CCM s-au stabilit si alte ocazii cu care salariatii beneficiaza de zile libere platite, nici acestea nu vor fi remunerate cu indemnizatie pentru ITM (ex. zilele libere acordate pentru evenimente deosebite in familie etc.).

Plata indemnizatiei
Cand trebuie platita indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuvenita?
Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se face lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, in cazul persoanelor care se afla in raporturi de munca sau de serviciu.
In acest scop, angajatul are obligatia de a prezenta certificatul medical emis potrivit legii, cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se acorda concediul. In afara obligatiei de prezentare a certificatului medical, angajatii au obligatia de a-i instiinta pe platitorii indemnizatiei asupra situatiei acordarii concediului in termen de 24 de ore de la data acordarii (Conform Legii nr. 233 /2010 )
Recuperarea sumelor suportate din sistemul de asigurari
Compensarea CCIASS datorata de angajator cu valoarea indemnizatiilor care se suporta din FNUASS este reglementata expres de prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata, precum si de art. 77 din Ordinul nr. 60/32/2006, asa cum a fost modificat de Ordinul nr. 830/175/2007.
Pentru a evita respingerea cererii de restituire a banilor trebuie sa acordati atentie sporita urmatoarelor aspecte:

 1. completarii codului diagnostic
 2. completarii codului indemnizatiei
 3. completarii altor rubrici
 4. concordantei intre cod diagnostic - cod indemnizatie
 5. concordantei intre datele privind concediul -initial/in continuare
 6. calculului indemnizatiilor.

Solutionarea unor incidente de genul celor aratate mai sus presupune completarea/corelarea datelor aflate pe certificatele medicale si depunerea unor noi copii ale acestora la casa locala de sanatate.
Concluzia erorii de calcul a indemnizatiei va necesita corectarea datelor privind calculul indemnizatiilor si depunerea unei declaratii rectificative privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru concedii si indemnizatii pentru luna respectiva, precum si depunerea unei noi cereri de recuperare a sumelor pentru concedii medicale.
Recuperarea acestor sume nu se va face insa din CASS!
In cazul indemnizatiei pentru accidente de munca si boli profesionale se va scadea din contributia specifica.
Evidentierea platii indemnizatiei pentru ITM se face pe baza urmatoarelor documente depuse la casa teritoriala de sanatate:

 1. declaratia privind obligatiile de plata;
 2. declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concediile si indemnizatiile reglementate de O.U.G. nr. 158/2005;
 3. exemplarul 2 al certificatelor medicale. Acest exemplar se va depune chiar si in situatia in care angajatorul suporta integral indemnizatia.

Pana cand se datoreaza indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca?
Daca plata nu s-a facut la termenul stabilit de lege, indemnizatiile pot fi solicitate,pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
In cazul acesta, cuantumul indemnizatiei solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat (art. 40 din O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata).
Plata nu se mai datoreaza daca:

 1. beneficiarul a decedat;
 2. beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
 3. beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu
  are incheiata conventie de asigurari sociale;
 4. beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

IMPORTANT!
Indemnizatiile achitate fara indeplinirea stagiului minim de cotizare si decontate din FNUASS reprezinta sume incasate necuvenit, urmand a fi recuperate de creditor.
Refuzul la plata a indemnizatiei
In afara controlului efectuat asupra modalitatii de acordare a certificatelor de concediu medical de autoritatile cu atributii speciale, in calitate de platitor aveti la indemana cateva mijloace eficiente de a evita o plata gresita a unor certificate medicale.
IMPORTANT!
Trebuie mentionat ca refuzul la plata a unui certificat de concediu medical trebuie sa fie justificat, pentru a putea evita riscul unei sanctiuni contraventionale cuprinse intre 1.000 lei si 2.500 lei.
Asadar va sfatuim sa va exercitati dreptul de a refuza la plata certificatele medicale tinand cont si de subtilitatile legislatiei muncii.
Ce refuzuri ar putea fi considerate justificate?
Potrivit normelor de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii:
a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) neindeplinirea stagiului complet de cotizare, cu exceptiile prevazute de lege.
Pentru a verifica indeplinirea conditiei privind stagiul de cotizare veti proceda la identificarea unei luni intregi de cotizare sau de perioada asimilata/sau a unui cumul de 22 asemenea zile din ultimele 12 anterioare lunii in care a intervenit starea de boala. Stagiul se considera realizat in masura in care identificati o luna de plata a contributiei pentru CCIASS atat la angajatorul propriu, cat si la angajatorii anteriori.
Bineinteles, conditia privind durata stagiului de cotizare va fi adaptata si anumitor tipuri de afectiuni si evenimente medicale pentru care legea nu cere indeplinirea integrala a conditiei privind stagiul de cotizare.
Astfel, nu sunt supuse conditiei privind durata stagiului de cotizare urmatoarele afectiuni:

-tuberculoza
-bolile infectocontagioase din grupa A
-neoplazii
-SIDA
-urgentele medico-chirurgicale
-riscul maternal.

c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege.
In situatia in care in stagiul necesar intra si perioade anterioare lucrate la alti angajatori, este necesar sa solicitati adeverinte din care sa rezulte achitarea CCIASS cel putin pentru perioada luata in calcul.
SFATUL NOSTRU!
Somerul are obligatia de a-l anunta pe platitor privind intervenirea incapacitatii temporare de munca in termen de 24 de ore de la data acordarii (Conform Legii nr. 233 /2010 ), dar obligatia de prezentare a certificatului medical la plata trebuie indeplinita cel mai tarziu pana in data de 5 a lunii urmatoare.
In ceea ce priveste posibilitatea de refuz la plata a certificatului medical, apreciem ca acesta nu este una absoluta. Cu alte cuvinte, intarzierea in prezentarea la plata a certificatului medical poate genera refuzul la plata pentru luna in care s-a acordat concediul, pentru motivul imposibilitatii de a calcula in timp util indemnizatia.
Nu recomandam insa exercitarea acestui drept de catre angajator in masura in care pana la data prezentarii certificatului medical nu s-a procedat la calcularea/achitarea drepturilor salariale (lichidarea), respectiv nu s-au intocmit/transmis declaratiile de asigurare.
Indemnizatia, fiind un drept banesc cuvenit pentru o cauza obiectiva (intervenirea starii de boala), se poate recupera in termenul de prescriptie de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, ceea ce nu face decat sa amane executarea obligatiei dvs. si poate genera noi proceduri birocratice de rectificare a situatiilor transmise institutiilor competente;
e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de lege;
g) amanarea platii ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul, de catre angajatorul care constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale;
h) alte situatii similare temeinic fundamentate.

SFATUL NOSTRU!
Fata de neclaritatea sintagmei alte situatii similare temeinic fundamentate, va recomandam sa manifestati prudenta si sa nu extindeti in mod arbitrar sfera refuzurilor considerate justificate, dincolo de cele expres mentionate mai sus. Ati putea risca amenzi contraventionale intre 1.000 lei si 2.500 lei.
Lipsa avizului cerut de lege
In cazul unor afectiuni, legislatia cere ca alaturi de medicul competent care sa elibereze certificatul medical sa se obtina si avize speciale care sa confirme atat aspecte legate de diagnosticare, cat si cele legate de finantarea in sine a indemnizatiilor cuvenite.
a) avizul cerut medicului expert al asigurarilor sociale (spre exemplu, pentru prelungirea duratei concediului medical peste 91 de zile);
b) avizul cerut casei teritoriale de pensii (pentru accidentele de munca) si directiei de sanatate publica (pentru bolile profesionale).
Certificatele de concedii medicale eliberate in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale (codurile 02, 03, 04, 10) se avizeaza de casa teritoriala de pensii, respectiv de directia de sanatate publica.
c) avizul medicului de medicina a muncii (pentru concediile de risc maternal).