ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Cursuri de calificare si recalificare pentru salariati

Cursuri de formare profesionala (conform art. 48^1 din legea 76)

In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, respectiv 20% din personalul incadrat in munca cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu program normal de lucru, existent la data intocmirii programului anual de formare profesionala pentru care se solicita acordarea sumei prevazute de lege.
Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.
Suma prevazuta se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.
Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta, cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.
Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesionala, pentru unul din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage, in sarcina angajatorului, obligatia restituirii sumelor primite plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective. Dobanda se calculeaza de la data acordarii de catre agentie a sumelor.