ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Servicii de preconcediere

Servicii de preconcediere (conform art. 51 din legea 76/2002)

In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. In perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
In temeiul art.70 din Codul muncii - Legea nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul are obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, respectiv cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere, notificarea cu privire la intentia de concediere colectiva .

Prin modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, se intelege concedierea unui numar de persoane, dupa cum urmeaza:
a) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;
c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati.
Pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc in economie, angajatorii au obligatia de a instiinta A.J.O.F.M. Prahova cu cel putin 30 de zile inaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.
A.J.O.F.M. Prahova, prin personalul propriu, pot derula urmatoarele activitati:

De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.