antet 2017

 

LISTA PROIECTELOR IN DERULARE

 

Nr. Crt.
Proiect
Program operational
ID Proiect
Beneficiar
Detalii proiect
1
INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare  Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 POCU/135/2/3/113589 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Fisa proiect
Axa prioritara 2 - Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs

Retelele locale de colaboratori mobilizate in actiunea de identificare a tinerilor NEETs

 

Obiectiv specific 2.3 - Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare Date contact experti Eli
2
ACTIMOB 1 - "Activare si mobilitate tineri NEET's" Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 POCU/264/1/1/120221 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Fisa proiect
Axa prioritara 1 - Initiativa "Locuri de munca pentru tineri" Formular inregistrare GT
Obiectiv specific 1.1 - Cresterea ocuparii tinerilor NEET's someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) Declaratie NEET's
3
UNIT 4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai putin dezvoltate Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 POCU/277/3/14/121994 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca  
Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.1 - Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma
Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență
Obiectivul specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație
Obiectivul specific 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma
Obiectivul specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență