ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca
Acordarea primei de incadrare conform art. 74 din Legea nr. 76/2002

 

Persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova si care se incadreaza in munca, potrivit legii, cu norma intreaga, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia pe o perioada de 12 luni, de o prima de incadrare, neimpozabila in cuantum de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.
Prima de incadrare prevazuta la art. 74 din lege se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate.
Pentru stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu sau resedinta si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea, ca urmare a incadrarii in munca, in vederea acordarii primei de mobilitate prevazute la art. 74 din lege, se va utiliza distanta rutiera pe ruta cea mai scurta.

Nu beneficiaza de prima de incadrare:

    Au dreptul la mentinerea primei de incadrare persoanele care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.
Perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat nu face parte din perioada de acordare a primei de incadrare

Totodata, nu au dreptul sa beneficieze de prima de incadrare si persoanele care:

Prima de incadrare se acorda la cerere de la data incadrarii in munca, pe o perioada de 12 luni, in situatia in care persoana nu pierde calitatea de angajat, cu exceptia situatiei in care au dreptul la mentinerea primei de incadrare.
Perioada de 12 luni expira la sfarsitul zilei anterioare datei incadrarii in munca din cea de-a 12-a luna calculata incepand cu data incadrarii in munca.

Acte necesare
Pentru acordarea primei de incadrare, persoanele vor depune la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta, in termen de 30 de zile de la data incadrarii in munca, urmatoarele documente, dupa caz:

Documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

Termenul de 30 zile de la data incadrarii in munca prevazut pentru solicitarea primei de incadrare este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima de incadrare prevazuta la art. 74 din lege.
Termenul de 30 de zile, se implineste la ora 24 a celei de a 30-a zi, calculata de la data incadrarii in munca.

in situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute anterior, nu sunt lizibile, agentia locala pentru ocuparea fortei de munca solicita persoanei redepunerea acestora, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
Termenul de 5 de zile se implineste la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.
in situatia in care termenele se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24.

Pentru acordarea lunara a cuantumului primei de incadrare prevazute la art. 74 din lege, beneficiarul primei va depune lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta sau a fost transferat dosarul o adeverinta eliberata de angajator care atesta numarul de zile in care persoana in cauza a desfasurat efectiv activitate la respectivul angajator, din numarul total de zile lucratoare din luna expirata.
Numarul de zile in care persoana a desfasurat efectiv activitate la angajator nu poate fi mai mare decat numarul total de zile lucratoare din luna pentru care se calculeaza si acorda prima de incadrare.
in situatia in care persoana a lucrat la angajatorul la care s-a incadrat in munca toate zilele lucratoare ale unei luni si in cursul lunii respective nu a expirat perioada de acordare a primei de incadrare sau nu a incetat raportul de munca sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de incadrare se acorda pentru toate zilele lucratoare din acea luna.
in situatia in care in cursul lunii expira perioada de acordare a primei de incadrare sau inceteaza raportul de munca sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de incadrare se calculeaza proportional cu numarul de zile lucratoare in care persoana in cauza a desfasurat efectiv activitatea la angajator, pana la data expirarii perioadei de acordare sau pana la data la care inceteaza raportul de munca sau de serviciu.

Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu prima de incadrare in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:

Recuperarea sumelor se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.